หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 15 สำนักงานพัฒนาภาค 1 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย
ที่ตั้ง 225 หมู่ 1 บ้านชุมทหาร ต.ห้วยคต อ.ห้วยคต จ.อุทัยธานี 61170
หมายเลขโทรศัทพ์/โทรสาร. 0-5651-0861
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

mapBangkokToMdu15

 

Copyright © 2020 mdu15. All Right Reserved.
Powered By Joomla Perfect