i new1 14 ธ.ค.61: สกู๊ปข่าวช่อง 5 ช่วงสนามเป้าเล่าข่าว รายงาน : บก.ทท. (นทพ.) โดย พ.อ.อนุมาศ พินิจชอบ ผบ.นพค.15 สนภ.1 นทพ. มอบเงิน และสิ่งของเครื่องใช้จำเป็นให้กับครอบครัว นางเฉลา ห่วงญาติ บ้านเลขที่ 53 หมู่ที่ 5 ต.ทองหลาง อ.ห้วยคต จ.อุทัยธานี ผู้ประสบภัยพิบัติ (อัคคีภัย) พร้อมจัดกำลังพลและยุทโธปกรณ์ เข้าปรับปรุงพื้นที่ ที่ได้รับความเสียหายจากเหตุอัคคีภัย พร้อมเตรียมเข้าช่วยเหลือต่อไป

011261 01
i new1  12 ธ.ค.61 :  บก.ทท. (นทพ.) โดย นพค.15 สนภ.1 นทพ. จัดกำลังพลฯ เข้าร่วมบริจาคโลหิต
ให้กับสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานี ตามโครงการ “ จิตอาสา บริจาคโลหิต ด้วยหัวใจ หนึ่งคนให้
สามคนรับ ”  ณ ศาลาประชาคมอำเภอห้วยคต อ.ห้วยคต จ.อุทัยธานี

011261 01
i new1  11 ธ.ค.61 : บก.ทท. (นทพ.) โดย พ.อ. อนุมาศ พินิจชอบ ผบ.นพค.15 สนภ.1 นทพ. เข้าร่วมมอบเงิน และสิ่งของพระราชทานช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ (อัคคีภัย) ให้กับ นางเฉลา ห่วงญาติผู้ประสบอัคคีภัย เพื่อเป็นการสร้างขวัญ และกำลังใจให้กับผู้ประสบภัยฯ ณ บ้านเลขที่ 53 หมู่ที่ 5 ต.ทองหลาง อ.ห้วยคต จ.อุทัยธานี

Copyright © 2018 mdu15. All Right Reserved.
Powered By Joomla Perfect