011261 01
i new1  28 ธ.ค.61 : บก.ทท. (นทพ.) โดย นพค.15 สนภ.1 นทพ. จัดกำลังพลของหน่วยฯ
เข้าร่วมพิธีทำบุญอาคารที่ทำการใหม่สถานีตำรวจภูธรห้วยคต โดยมี พล.ต.ต. วินัย  นุชชา
ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดอุทัยธานี เป็นประธานในพิธีฯ ณ สถานีตำรวจภูธรห้วยคต ต.ห้วยคต
อ.ห้วยคต จ.อุทัยธานี

 

เมื่อวันที่ 28 ธ.ค.61 : บก.ทท. (นทพ.) โดย นพค.15 สนภ.1 นทพ. จัดกำลังพลของหน่วยฯ เข้าร่วมพิธีทำบุญอาคาร
ที่ทำการใหม่สถานีตำรวจภูธรห้วยคต โดยมี พล.ต.ต. วินัย นุชชา ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดอุทัยธานี
เป็นประธานในพิธีฯ ณ สถานีตำรวจภูธรห้วยคต ต.ห้วยคต อ.ห้วยคต จ.อุทัยธานี

011261 01

Copyright © 2019 mdu15. All Right Reserved.
Powered By Joomla Perfect