090162 01
i new1  12 ก.พ.62 : บก.ทท. (นทพ.) โดย นพค.15 สนภ.1 นทพ. ให้การสนับสนุนกำลังพลของหน่วยฯ 
ดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์ และเตรียมความพร้อม “ กิจกรรมมนต์รักสตอเบอรรี่ ครั้งที่ 2 ” และ
“ โครงการ kick of สัมผัสลมหายใจแห่งขุนเขา ตามวิถีภูมิวัฒนธรรม ” 
ณ ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงแม่ดีน้อย ต.แก่นมะกรูด อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี

 

เมื่อวันที่ 12 ก.พ.62 : บก.ทท. (นทพ.) โดย นพค.15 สนภ.1 นทพ. ให้การสนับสนุนกำลังพลของหน่วยฯ
ในการบูรณาการทำงานร่วมกับ ประชาชน และส่วนราชการฯ ในพื้นที่ อ.บ้านไร่ (ประชารัฐ)
ดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์ และเตรียมความพร้อม “ กิจกรรมมนต์รักสตอเบอรรี่ ครั้งที่ 2 ” และ
“ โครงการ kick of สัมผัสลมหายใจแห่งขุนเขา ตามวิถีภูมิวัฒนธรรม ” เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว
เชิงธรรมชาติในเขตพื้นที่ จ.อุทัยธานี ณ ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงแม่ดีน้อย ต.แก่นมะกรูด อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี

090162 01

Copyright © 2019 mdu15. All Right Reserved.
Powered By Joomla Perfect