090162 01
i new1  12 มี.ค.62 : บก.ทท. (นทพ.) โดย นพค.15 สนภ.1 นทพ. จัดกำลังพลของหน่วยฯ เข้าร่วมบริจาคโลหิต
ให้กับ สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานี ตามโครงการ “ จิตอาสาบริจาคโลหิต ด้วยหัวใจ หนึ่งคนให้
สามคนรับ ” ณ ศาลาประชาคมที่ว่าการอำเภอห้วยคต อ.ห้วยคต จ.อุทัยธานี

 

เมื่อวันที่ 12 มี.ค.62 : บก.ทท. (นทพ.) โดย นพค.15 สนภ.1 นทพ. จัดกำลังพลของหน่วยฯ ร่วมกับนักเรียน
ประชาชนจิตอาสา ส่วนราชการในพื้นที่ อ.ห้วยคต วิทยากรแกนนำ และเครือข่ายนักพัฒนาของหน่วยฯ (ประชารัฐ)
เข้าร่วมบริจาคโลหิตให้กับ สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานี เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร,
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ตามโครงการ “ จิตอาสาบริจาคโลหิต
ด้วยหัวใจ หนึ่งคนให้ สามคนรับ ” ณ ศาลาประชาคมที่ว่าการอำเภอห้วยคต อ.ห้วยคต จ.อุทัยธานี

090162 01

Copyright © 2019 mdu15. All Right Reserved.
Powered By Joomla Perfect