090162 01
i new1  7 พ.ค.62 :  บก.ทท. (นทพ.) โดย นพค.15 สนภ.1 นทพ. จัดกำลังพลของหน่วยฯ
เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล เฉลิมพระเกียรติเนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดี ต่อสถาบันพระมหากษัตริย์  ณ วัดหนองขุนชาติ อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี

 

เมื่อวันที่ 7 พ.ค.62 : บก.ทท. (นทพ.) โดย นพค.15 สนภ.1 นทพ. จัดกำลังพลของหน่วยฯ ร่วมกับประชาชน
และส่วนราชการในพื้นที่ จ.อุทัยธานี เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล เฉลิมพระเกียรติ
เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดี ต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ และร่วมน้อมรำลึก
ในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ของราชวงศ์จักรี โดยมี นายณรงค์ รักร้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
เป็นประธานในพิธีฯ ณ วัดหนองขุนชาติ อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี

090162 01

Copyright © 2019 mdu15. All Right Reserved.
Powered By Joomla Perfect