090162 01
i new1  12 ส.ค.62 : บก.ทท. (นทพ.) โดย นพค.15 สนภ.1 นทพ. เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาแหล่งน้ำ
และปลูกต้นไม้ เนื่องในโอกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปี พ.ศ. 2562 ณ โรงเรียนวัดดอนกลอย บ้านหนองโรง หมู่ที่ 5
ต.ดอนกลอย อ.หนองขาหย่าง จ.อุทัยธานี 

 

เมื่อวันที่ 12 ส.ค.62 : บก.ทท. (นทพ.) โดย นพค.15 สนภ.1 นทพ. สนับสนุนผู้รับการฝึก หลักสูตรจิตอาสา 904
หลักสูตรหลักประจำ รุ่นที่ 3/62 “ เป็นเบ้า เป็น แม่พิมพ์ ” และหลักสูตรพื้นฐานรุ่นที่ 1/62 เข้าอำนวยการจัดพิธีการ
พร้อมด้วยกำลังพลของหน่วยฯ ร่วมกับ นักเรียน คณะอาจารย์ ประชาชนจิตอาสา หัวหน้าส่วนราชการ
ในพื้นที่ จ.อุทัยธานี จำนวน 750 คน เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาแหล่งน้ำ และปลูกต้นไม้ เนื่องในโอกาส
วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปี พ.ศ. 2562
โดยมี นายณรงค์ รักร้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี เป็นประธานเปิดกิจกรรม ณ โรงเรียนวัดดอนกลอย บ้านหนองโรง
หมู่ที่ 5 ต.ดอนกลอย อ.หนองขาหย่าง จ.อุทัยธานี 

090162 01

Copyright © 2020 mdu15. All Right Reserved.
Powered By Joomla Perfect